Wettelijke informatie

Website editor

Quimper Cornouaille Bureau voor Toerisme
8 rue Elie Fréron
29000 Quimper
Tel: 02 98 53 04 05
Fax: 02 98 53 31 33
E-mail : infos@quimper-tourisme.bzh

Directeur van publicatie :
Eric Vighetti, directeur van het bureau voor toerisme

Ontwerp, web design en ontwikkeling

netao Webagentschap quimper
27 rue de Douarnenez
29000 Quimper
Tel: 02 98 51 42 19
www.netao.bzh

Hosting van de site

Oziolab
140 Boulevard de Créac'h Gwen
29561 Quimper cedex 9
www.oziolab.fr

 

Raadpleging van de plaats

De informatie op deze site wordt verstrekt onder voorbehoud van fouten en omissies. De data en de links naar andere sites die op de site voorkomen, worden louter ter informatie gegeven en vallen geenszins onder de verantwoordelijkheid van het Office de Tourisme van Quimper Cornouaille.

 

Copyright

Deze site en de onderdelen ervan zijn werken die beschermd worden door de Franse wetgeving en internationale verdragen inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. De reproductie van het geheel of een deel van deze site op elektronische of papieren dragers (met inbegrip van downloadbare documenten) is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur. Bij elke reproductie waarvoor toestemming is verleend, moeten de naam van de auteur en de bron worden vermeld.

 

Foto credits

Foto's en andere illustraties vallen onder het auteursrecht.

 

Privacy

Overeenkomstig de Franse wet (artikel 27 van de wet nr. 78.17 van 06/01/1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden) beschikt u over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact opnemen met het toeristenbureau van Quimper Cornouaille, 8, rue Élie Fréron, 29000 Quimper.
Elke bezoeker van de site die persoonlijke informatie verstrekt aan de Dienst voor Toerisme van Quimper Cornouaille verleent de Dienst voor Toerisme van Quimper Cornouaille alle overdraagbare rechten met betrekking tot deze informatie en machtigt de Dienst voor Toerisme van Quimper Cornouaille tot het gebruik ervan. De informatie die aldus door de bezoekers onder hun verantwoordelijkheid wordt verstrekt, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, en moet nauwkeurig en rechtmatig zijn en de belangen van derden niet schaden. Het Office de Tourisme van Quimper Cornouaille verbindt zich ertoe de verzamelde informatie niet voor commerciële doeleinden aan derden mee te delen.

Registreren

Registreren