Sint-Symphoriënkapel in Edern

Edern

De gemeente Edern ligt in het hart van Cornouaille, op ongeveer 15 km van Quimper. De naam van de gemeente Edern is afgeleid van de kluizenaarswoning van de heilige Edern.

Registreren

Registreren

Registreren

Registreren

Sint Edern Kerk - Inventarislijst

Volgens de legende vestigde de heilige Edern, die in de 9e eeuw uit Wales kwam, zich in Ker ar Zant in Edern, voordat hij Plouédern en Lannédern ging evangeliseren.

De kerk heeft de vorm van een Latijns kruis en bestaat uit een schip van drie traveeën met zijbeuken, een transept en een koor met twee kapellen. Het werd gedeeltelijk herbouwd in 1887-1888.

Van het oude gebouw zijn de chevet, de sacristie, de 17de-eeuwse klokkentoren en het westportaal uit 1554 bewaard gebleven. De kerk werd in 1998 gerenoveerd.

Sint Symphorien Kapel

Deze rechthoekige kapel in Landivigen heeft een kleine klokkentoren met een koepel en lantaarn uit 1630. In de kapel staan drie polychrome houten beelden: de heilige Catharina met haar wiel, een onbekende heilige monnik en de heilige Symphorien als Romeinse centurion.

Kapel van Onze Lieve Vrouw van Hellen

De oude delen van de kerk, gebouwd van schist, dateren uit de 16e eeuw. Aan de muur een verplaatste en gerestaureerde calvarieberg, gemineerde beelden op het kruispunt en, op de keerzijde van het kruisbeeld, een Christus staande op een wereldbol.

Kapel van Saint Jean Botlan - Inventarislijst

Sant Yann-Bot-Lan (bremstruik) is gelegen op het hoogste plateau van Edern. Omgeven door zijn bos domineert Sint Jan het Glazik-land van Locronan tot Kerfeunteun. Het gebouw, in de vorm van een Latijns kruis, bestaat uit een schip van vier traveeën met een noordelijke zijbeuk, een transept en een koor met een vlakke koorafsluiting.

Notre Dame du Niver kapel - Inventarislijst

De kapel dateert uit de 18e eeuw. De koepelvormige klokkentoren, met een enkele klokkenkamer omgeven door een galerij, dateert van 1788. De kapel werd gerestaureerd in 1900 en in de jaren 1970, en heeft vele polychrome houten beelden.

De kapel van Saint Guénolé

Deze voormalige treviale kerk, gelegen in Gulvain, werd in 1880 herbouwd en gehalveerd en in 1924 door de bliksem getroffen. Het is een rechthoekig gebouw met een slanke spits en zonder galerij.

Kapel van Onze Lieve Vrouw van Lannien - Inventarislijst

De klokkentoren, die lijkt op die van de parochiekerk, dateert uit de 18e eeuw en is opgetrokken in bewerkte steen. De rest van het gebouw dateert uit de 16e eeuw.